☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - Strona Archiwalna
Herb Powiatu Choszczeńskiego

Wtorek 28.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawa prawna działania jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 7. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 8. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 9. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 11. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 12. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 13. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 14. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 15. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 16. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 17. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 18. uchwały Nr III/12/99 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie Utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie; 
 19. statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie uchwalonego uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 4 lutego 2015 r.; 
 20. regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uchwalonego uchwałą Nr 531/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.;
 21. innych obowiązujących aktów prawnych oraz aktów wydanych przez Dyrektora.
   
Wytworzył:
Piotr Plewowski
(2022-06-13)
Udostępnił:
Ździebłowska Jolanta
(2004-03-04 10:59:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Plewowski Piotr
(2022-06-13 08:29:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 146785