☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - Strona Archiwalna
Herb Powiatu Choszczeńskiego

Wtorek 28.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieDyrektor jednostki: Monika Rodykow
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podlega bezpośrednio Staroście Choszczeńskiemu


Zadania jednostki:

 

I. ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

 

 1. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
 2. Opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 3. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom korzystającym z pomocy społecznej.
 4. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.
 5. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
 6. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
 7. Współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
 8. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki poprzez kierowanie ich do placówek opiekuńczo – wychowawczych.
 9. Wykonywanie nadzoru nad działalnością, szczególnie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych Domu Opieki Społecznej w Brzezinach.
 10. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
 11. Przyznawanie pomocy na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
 12. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci.

 

II. ZADANIA Z ZAKRESU ZATRUDNIANIA I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

 1. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.
 2. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb.
 3. Refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego zgodnie z umowami zawartymi do końca grudnia 2002 r. na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
 4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

III. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

 1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

 

Wytworzył:
Maria Jędrzejczyk
(2004-03-04)
Udostępnił:
Ździebłowska Jolanta
(2004-03-04 11:31:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Plewowski Piotr
(2020-12-14 11:14:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 146785