☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - Strona Archiwalna
Herb Powiatu Choszczeńskiego

Wtorek 28.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przemoc

Osoby doznające przemocy potrzebujące pomocy oraz osoby stosujące przemoc chcące uzyskać pomoc w celu zmiany swojego postępowania mogą na terenie powiatu choszczeńskiego otrzymać wsparcie w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie poprzez:

 • uczestnictwo w  Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie w formie  zajęć edukacyjnych, mających ukazać uczestnikom alternatywne sposoby myślenia i zachowania oraz umożliwić im korektę zachowania poprzez nabycie umiejętności i technik radzenia sobie z  emocjami i agresją oraz nauczyć konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i komunikacji;
 • uczestnictwo w Programie Psychologiczno-Terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • skorzystanie z pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prawnej w Punkcie Interwencyjno-Mediacyjnym;
 • skorzystanie z pomocy Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - „Stowarzyszenie SOS dla Rodziny” ul. Energetyków 10, Szczecin ( kontakt tel. 601 742 578, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie pełnią dyżur w poniedziałki i wtorki w godzinach od 15.30 – 18.30 w siedzibie jednostki).

Aktualnie w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - „Rodzina to fundament” skierowany do osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:

 • Konsultacji indywidualnych z psychologiem
 • Konsultacji indywidualnych z prawnikiem
 • Terapii rodzinnej
 • Warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie

Projekt realizowany będzie do 31.12.2021r. 

Na terenie każdej gminy powiatu choszczeńskiego w Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne realizujące zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego celem jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, jak również prokurator i kurator sądowy.
 
Adresy ośrodków pomocy społecznej:
 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Wolności 41, tel. 0 95 765 7972
 2. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7, tel. 0 95 765 6181
 3. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12, tel. 0 95 768 5132
 4. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9, tel. 0 95 768 2450
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku, ul. Kopernika 2 (budynek Urzędu Gminy), tel. 0 95 768 0130
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie, ul. Szkolna 2, tel. 0 95 765 5416

Przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie działa Punk Interwencji Kryzysowej, który powstał z myślą o rodzinach, których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy: przemoc, uzależnienia, problemy wychowawcze, rodzinne, konflikty małżeńskie. Celem PIK jest niesienie pomocy całej rodzinie, która oferowana jest  w zakresie: konsultacji i wsparcia pedagogicznego, wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień, porad prawnych, poradnictwa rodzinnego. W każdej gminie naszego powiatu funkcjonują Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poza tym osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą skorzystać ze wsparcia: 

 1. Ośrodka Terapii Uzależnień "ZMIANA" ul. Drawieńska 22, Choszczno, tel. 511 313 151
  • poniedziałek 08:00-18:00
  • wtorek 08:00-20:00
  • środa 08:00-18:00
  • czwartek 08:00-20:00
  • piątek 08:00-18:00
 2. Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia", która działa 7 dni w tygodniu w godzinach 08.00 - 20.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
 3. Telefonu zaufania 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, który jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.
  Wszelkie aktualne informacje znajdują się też na stronach: www.116111.pl oraz www.fdds.pl
 
Wytworzył:
Wiktoria Wróblewska
(2021-10-04)
Udostępnił:
Plewowski Piotr
(2021-10-04 12:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Plewowski Piotr
(2021-10-04 12:51:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 146785