☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - Strona Archiwalna
Herb Powiatu Choszczeńskiego

Wtorek 28.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracje dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://archiwumbip.pcprchoszczno.pl/public/ strony internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-01
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • część plików cyfrowych zawiera niepoprawną logiczną strukturę dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie; w miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • część plików graficznych umieszczonych na stronie nie posiada alternatywnego opisu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-02-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery);
  • możliwość powiększenia wielkości liter.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Piotr Plewowski, z którym można kontaktować się drogą mailową wysyłając wiadomość pod adres sekretariat@pcprchoszczno.pl lub telefonicznie na numer 95 765 25 78.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich, Strona Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie mieści się przy ulicy Bolesława Chrobrego 27a na pierwszym piętrze budynku. Wejście do budynku od strony Centrum nie posiada podjazdu, komunikacja pionowa po budynku jest utrudniona ze względu na brak windy, a w ciągu komunikacji poziomej występują także progi.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą realizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, która może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobą uprawnioną lub przy pomocy pracownika Centrum po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
  • Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych.
  • Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą korzystać z elektronicznej formy komunikacji z naszym urzędem poprzez: ePUAP; SOW- system obsługi wsparcia (w zakresie wsparcia PFRON); komunikator internetowy Messenger.
  • Pracownicy Centrum na prośbę telefoniczną klienta mogą wysłać na wskazany przez niego adres wnioski o dofinansowania.

Dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim powiadomieniu.

 

Wytworzył:
Piotr Plewowski
(2019-09-22)
Udostępnił:
Plewowski Piotr
(2015-08-11 08:45:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Plewowski Piotr
(2023-02-07 10:14:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 146785